Župa

Župnici i župni vikari

Župnici koji su djelovali u našoj Župi od osnutka pa do danas:

 1. Petar Kovačić – 20. travnja 1937. do 6. srpnja 1945
 2. Marijan Mihelčić – 6. srpnja 1945. do 13. svibnja 1986.
 3. Mihael Gjilas – 13. svibnja 1986. do 4. rujna 2005.
 4. Vjekoslav Meštrić – 4. rujna 2005. do 29. kolovoza 2010.  (župnik moderator)
 5. Mirian Šuvak – 4. rujna 2005. do 29. kolovoza 2021. (župnik in solidum)
 6. Ivica Zlodi – 30. kolovoza 2010. do 22. kolovoza 2021. (župnik moderator)
 7. Danijel Dukić – 23. kolovoza 2021. do

Župni vikari, duhovni pomoćnici i subsidiari koji su djelovali u našoj Župi od osnutka pa do danas:

 1. Mihael Gjilas, subsidiar (1972. – 13. svibnja 1986.)
 2. Mirian Šuvak, duhovni pomoćnik (1981. – 04. rujna 2005.)
 3. Ivan Levak, supsidiar (1978. – 29. rujna 1979.)
 4. Mato Bunić, kapelan (18. kolovoza 1989. – 25. kolovoza 1993.)
 5. Nedjeljko Pintarić, kapelan (14. kolovoza 1993. – 20. listopada 1993.)
 6. Ivan Štengl, kapelan (20. listopada 1993. – 16. kolovoza 1995.)
 7. Vjekoslav Meštrić, kapelan (27. kolovoza 1995. – 20. kolovoza 1999.)
 8. Krunoslav Detić, kapelan (29. kolovoza 1999. – 20. kolovoza 2002.)
 9. Dragutin Šengula, kapelan (20. kolovoza 2002. – 25. kolovoza 2004.)
 10. Ivica Reparinac, kapelan (25. kolovoza 2004. – 20. kolovoza 2005.)
 11. Željko Faltak, đakon (03. rujna 2006. – 11. veljače 2007.)
 12. Antun Sente, kapelan (24. rujna 2006. – 11. veljače 2007.)
 13. Matija Pavlaković, kapelan (18. veljače 2007. – 20. kolovoza 2007.)
 14. Domagoj Matošević, duhovni pomoćnik (15. rujna 2007 – kolovoz 2011.)
 15. Bruno Matos, kapelan (kolovoz 2011. – kolovoz 2013.)
 16. Ivan Marčić, pastoralni pomoćnik (studeni 2020. – )
 17. preč. Marko Kovač, pastoralni pomoćnik (27. kolovoza 2023. – )