Sakramenti

Ženidba

Kako se dogovara vjenčanje u župi?

Vjenčanje se dogovara barem 40 dana prije samog slavlja u uredovno vrijeme župnog ureda, pon-pet od 17.00 do 19.00 sati ili možete potražiti svećenika nakon mise. Sa svećenikom se dogovaraju i detalji oko sviranja i uređenja crkve cvijećem.

Što je sve potrebno za sakrament vjenčanja?

  • Za vjenčanje je nadležan samo župnik na čijem području stanuje zaručnik ili zaručnica
  • Ukoliko se vjenčanje iz opravdanog razloga želi sklopiti izvan župe prebivališta, nadležni župnik mora izdati dopuštenje za sklapanje ženidbe izvan vlastite župe
  • Ukoliko niste kršteni u župi Svete Obitelji, na upis treba donijeti krsni i slobodni list, ne stariji od 6 mjeseci kojim se dokazuje slobodno stanje za crkvenu ženidbu
  •  Potrebno je obaviti zaručnički tečaj te donijeti potvrdu o pohađanju tečaja (prijave i raspored zaručničkih tečajeva u gradu Zagrebu mogu se pronaći na stranici: obitelj.zg-nadbiskupija.hr)
  • Iz Matičnog ureda potrebno je donijeti dva obrasca Potvrde o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku (ne starije od 60 dana). Nadležni Matični ured za župu Svete Obitelji je Matični ured Peščenica, Zapoljska 1
  • Za svjedoke na crkvenom vjenčanju traži se jedino da su osobe punoljetne
  • Ukoliko se prije vjenčanja želi primiti sakrament krštenja, pričesti ili potvrde zaručnici se moraju javiti u župu barem 6 mjeseci prije samog slavlja
  • Zaručnici i svjedoci pozvani su prije samoga sakramenta vjenčanja ispovjediti se i pričestiti.

Kada se slavi sakrament vjenčanja?

Sakrament vjenčanja u župi uobičajeno se slavi petkom ili subotom u popodnevnim terminima.  Za ostale termine i dane potrebno je dogovoriti se sa svećenikom i ovise o drugim pastoralnim aktivnostima. U korizmenom vremenu sakrament vjenčanja se ne slavi.

S kojom je svrhom Bog ustanovio ženidbu?

Bračno zajedništvo muškarca i žene, koje je Stvoritelj zasnovao i vlastitim je zakonima opskrbio, po svojoj je naravi određena za zajedništvo i dobro ženidbenih drugova te za rađanje i odgoj djece. Prema izvornome božanskom naumu, ženidbeno je zajedništvo nerazrješivo, kako veli Isus Krist: »Što je Bog združio, čovjek neka ne rastavlja« (Mk 10,9).

Kakav je Božji naum glede muškarca i žene?

Bog, koji je ljubav i koji je čovjeka stvorio iz ljubavi, pozvao ga je na ljubav. Stvarajući muškarca i ženu u ženidbi ih je pozvao na intimno zajedništvo života i ljubavi »tako da više nisu dvoje nego jedno tijelo« (Mt 19,6). Blagoslivljajući ih Bog im reče: »Plodite se i množite« (Post 1,28).

Koju je novinu Krist darovao ženidbi?

Isus Krist ne samo da ponovno utvrđuje iskonski red koji je Bog htio, nego dariva milost da se ženidbu živi u novome dostojanstvu sakramenta koji je znak njegove zaručničke ljubavi prema Crkvi: »Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu« (Ef 5,25).

Je li ženidba obvezna za sve?

Ženidba nije obvezna za sve. Neke muškarce i žene Bog posebno poziva da slijede Gospodina Isusa na putu djevičanstva ili u celibatu radi kraljevstva nebeskoga, odričući se velika dobra braka kako bi se bavili onim što je Gospodinovo i nastojali mu ugoditi, postajući tako znak posvemašnjega prvenstva ljubavi prema Kristu i žarka iščekivanja njegova slavna dolaska.

Kako se slavi sakrament ženidbe?

Budući da ženidbom bračni drugovi stupaju u javno stanje života u Crkvi, njezino liturgijsko slavlje je javno, u nazočnosti svećenika (ili ovlaštena predstavnika Crkve) i drugih svjedoka.

Što je bračna privola?

Bračna privola je od muškarca i žene izražena spremnost da se jedno drugome zauvijek daruju s ciljem da žive savez vjerne i plodne ljubavi. Budući da privola čini ženidbu, ona je nužna i nenadomjestiva. Da bi ženidba bila valjana, predmet privole mora biti prava ženidba i ta privola mora biti ljudski čin, svjestan i slobodan, ne uvjetovan nasiljem ili prisilom.

Što se traži kada jedan od supružnika nije katolik?

Za dopuštenost mješovite ženidbe (između katolika i krštena nekatolika) traži se dopuštenje crkvene vlasti. U slučaju različitosti vjere (između katolika i nekrštene osobe) za valjanost ženidbe traži se izričit oprost od zapreke. U svakom slučaju, bitno je da supružnici ne isključuju prihvaćanje bitne svrhe i svojstva ženidbe te da katolička strana potvrdi drugom supružniku poznatu obvezu da će sačuvati vjeru te providjeti krštenje i katolički odgoj djece.

Koji su učinci sakramenta ženidbe?

Sakrament ženidbe među supružnicima stvara trajan i isključiv vez. Sam Bog zapečaćuje privolu supružnika. Zato se sklopljena i izvršena ženidba među krštenima nikada ne može razriješiti. Osim toga, ovaj sakrament supružnicima daje milost potrebnu za postizanje svetosti u bračnome životu te za odgovorno prihvaćanje i odgoj djece.

Kada Crkva dopušta tjelesnu rastavu supružnika?

Crkva dopušta tjelesnu rastavu supružnika kada njihov zajednički život iz različitih teških razloga postaje praktički nemoguć, premda i dalje želi njihovo pomirenje. No oni, dokle god živi drugi supružnik, nisu slobodni za sklapanje nove veze, osim ako je njihova ženidba ništavna te kao takva proglašena od crkvene vlasti.

Kakav je stav Crkve prema rastavljenima koji ponovno sklope ženidbu?

Vjerna Gospodinu, Crkva ne može priznati kao ženidbu zajednicu rastavljenih koji sklope građansku ženidbu. »Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub; i ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub« (Mk 10,11-12). Prema njima Crkva iskazuje pozornu skrb pozivajući ih na život vjere, na molitvu, na djela ljubavi i kršćansko odgajanje djece. No, oni ne mogu dobiti sakramentalno odrješenje ni pristupiti svetoj pričesti niti mogu preuzimati stanovite crkvene odgovornosti dokle god traje takvo stanje koje se objektivno protivi Božjemu zakonu.