Župna kateheza

Studenti i radnička mladež

Ove jeseni počeli smo s vjeronaukom koji se održava svaku drugu srijedu u 20.00 sati u župnoj dvorani. Na vjeronauk se odaziva preko dvadeset studenata. Vjeronauk vodi župnik Danijel.

Do sada smo imali teme: Što je molitva? i Dobra i loša ispovijed. U planu su i teme o Deset Božjih zapovijedi i druge biblijske teme koje ćemo aktualizirati i povezati sa svakodnevnim životom. Ovaj vjeronauk je prilika mladima za ostvarivanje zajedništva s drugim mladima koji nose iste životne vrednote. Pozivamo sve koji su zainteresirani da nam se pridruže!