Župna kateheza

Srednjoškolci

Ove jeseni počeo je i vjeronauk za srednjoškolce koji se održava svaku drugu srijedu, između termina predviđenog za studente, u 20.00 sati. Za sada dolazi desetak mladih, ali vjerujemo da će ih s vremenom biti i više.

Vjeronauk vodi župnik Danijel, a obrađuju se iste teme kao i sa studentima, ali prilagođeno uzrastu srednjoškolaca.

U planu su i razna druženja, filmske večeri i drugo. Nadamo se rastu zajednice mladih, produbljivanju vjere te rađanju novih prijateljstava u krilu župne zajednice!