Raspored misa i pobožnosti

Ovo činite meni na spomen

„Nema ništa veće od euharistije. Kad bi Bog imao nešto dragocjenije, onda bi nam On to i dao.‟ – sv. Ivan Maria Vianney

Misa ili euharistija glavni je obred i slavlje kršćanskoga bogoslužja. Jedan je od sedam sakramenata: u euharistijskoj žrtvi Krist se pod prilikama kruha i vina nekrvnim načinom žrtvuje, a njome se ujedno slavi spomen-čin muke, smrti i uskrsnuća Kristova. Spomen-čin ne znači samo sjećanje, već znači da svaki put kada se slavi taj sakrament, kršćani postaju dionici otajstva Kristove muke, smrti i uskrsnuća. Euharistija predstavlja vrhunac Božjeg djela spasenja: Gospodin Isus, pretvarajući se u razlomljeni kruh za kršćane, izlijeva na njih sve svoje milosrđe i svoju ljubav, tako da obnavlja njihovo srce, život i odnos s njim i braćom. Sudjelovanje na euharistijskoj gozbi suobličuje kršćane na jedinstven i dubok način Kristu i daje im već sada predokus punog zajedništva s Ocem koje karakterizira nebesku gozbu.