Doselili ste se na teritorij naše Župe?

Ili tu već stanujete, ali ste odlučili sudjelovati u životu Župe?

DOBRODOŠLI!

Župljaninom pojedine župe postaje se ako ste nastanjeni duže od 6 mjeseci na istoj adresi bez prekida, bez obzira na prijavljeno boravište ili prebivalište.

Ako pripadate župi Svete Obitelji ne postoji posebna župska prijavnica, nego se možete javiti e-mailom, u uredovno vrijeme u župnom uredu, telefonom ili svećenicima nakon nedjeljne mise, kako bi Vas upoznali i bili Vam na raspolaganju za pitanja ili pomoć.