Sakramenti

Bolesničko pomazanje

Tko može primiti sakrament bolesničkoga pomazanja?

Može ga primiti vjernik koji se zbog bolesti ili starosti nalazi na početku smrtne pogibelji, kod težeg oboljenja ili prije zahtjevnih operacijskih zahvata . Isti vjernik može ga primiti više puta ako nastupi pogoršanje bolesti ili ako nastupi druga teška bolest. Slavljenju ovoga sakramenta treba po mogućnosti prethoditi bolesnikova osobna ispovijed. Riječ je o sakramentu koji se daje kao okrjepa za nošenje i prihvaćanje bolesti.

Kada se podjeljuje sakrament bolesničkog pomazanja?

Za primanje sakramenta bolesničkog pomazanja potrebno je prijaviti se u župnom uredu ili potražiti svećenika ako se radi o hitnom slučaju. Svećenik pohodi bolesnika u domu ili se bolesničko pomazanje može primiti i u crkvi, ako je osoba pokretna.

Kakvo je značenje Isusova suosjećanja s bolesnicima?

Isusovo suosjećanje s bolesnima i njegova brojna iscjeljenja nemoćnika očit su znak daje s njim došlo kraljevstvo Božje, dakle i pobjeda nad grijehom, patnjom i smrću. Svojom mukom i smrću on daje patnji nov smisao: sjedinjena s njegovom, patnja može za nas i za druge postati sredstvom očišćenja i spasenja.

Kako se Crkva odnosi prema bolesnicima?

Primivši od Gospodina zapovijed da bolesne liječi, Crkva se trudi izvršiti je brigom za bolesnike i zagovornom molitvom kojom ih prati. Ona ima poseban sakrament za bolesnike koji je sam Krist ustanovio, a potvrdio sveti Jakov: »Boluje li tko među vama, neka k sebi dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje« (Jak 5,14-15).

Tko podjeljuje ovaj sakrament?

Samo svećenici (biskupi i prezbiteri) mogu dijeliti sakrament bolesničkoga pomazanja.

Kako se slavi ovaj sakrament?

Bitna radnja u slavlju ovoga sakramenta jest pomazanje bolesnika uljem koje je, po mogućnosti, blagoslovio biskup, na čelu i rukama (po rimskome obredu, ali i na drugim dijelovima tijela u drugim obredima), koje je popraćeno svećenikovom molitvom kojom zaziva posebnu milost ovoga sakramenta.

Koji su učinci ovoga sakramenta?

On podjeljuje posebnu milost koja bolesnika tješnje sjedinjuje s Kristovom mukom, za njegovo dobro i dobro cijele Crkve, darujući mu utjehu, mir, ohrabrenje, kao i oproštenje grijeha, ako se bolesnik nije mogao ispovjediti. Ovaj sakrament katkada, ako je to Božja volja, vraća i tjelesno zdravlje. U svakom slučaju, ovo pomazanje bolesnika pripravlja za prijelaz u Očev dom.

Što je popudbina?

Popudbina je euharistija koju primaju oni koji su na izlazu iz ovoga života i spremaju se ući u život vječni. Primljena u trenutku prijelaza s ovoga svijeta Ocu, pričest Tijela i Krvi umrloga i uskrsnuloga Krista sjeme je vječnoga života i snaga uskrsnuća.