Zajednice

Biblijsko-liturgijska zajednica

Biblijska zajednica okuplja vjernike svih uzrasta na zajedničko čitanje, studij i molitvu nad biblijskim tekstovima.

Susreti se održavaju svake srijede u 19.30 sati.

Voditeljica: doc.dr.sc. s. Amabilis Jurić